Publication
Title
Vermaatschappelijking op maat: een sociohistorische analyse met een klinische conclusie: deel 2
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Psyche : tijdschrift van de VVGG / Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheidszorg. - Gent
Publication
Gent : 2005
ISSN
0776-8427
Volume/pages
17:2(2005), p. 14-16
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 10.07.2013
To cite this reference