Publication
Title
Het verblijfsrecht van EU-burgers en hun familieleden
Author
Language
Dutch
Source (book)
De nieuwe Vreemdelingenwet: België in lijn met de Europese regelgeving / Foblets, Marie-Claire [edit.]
Publication
Brugge : Die Keure, 2007
ISBN
978 90 8661 737 1
Volume/pages
p. 161-251
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference