Title
De verplichte verzending van alle processtukken naar de Raad van State bij ter post aangetekende brief (noot onder RvS 26 september 2005, nt. 149.355, J.)
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Antwerpen ,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(2006/2007) , p. 724-726
ISSN
1782-3463
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle