Publication
Title
De verplichte verzending van alle processtukken naar de Raad van State bij ter post aangetekende brief (noot onder RvS 26 september 2005, nt. 149.355, J.)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2006
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(2006/2007), p. 724-726
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.01.2018
To cite this reference