Title
De verplichte verzending van alle processtukken naar de Raad van State bij ter post aangetekende brief (noot onder RvS 26 september 2005, nt. 149.355, J.) De verplichte verzending van alle processtukken naar de Raad van State bij ter post aangetekende brief (noot onder RvS 26 september 2005, nt. 149.355, J.)
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Antwerpen ,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(2006/2007) , p. 724-726
ISSN
1782-3463
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle