Publication
Title
C.A. van Peursen: Verhaal en werkelijkheid: een deiktische ontologie
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Streven : cultureel maatschappelijk maandblad. - Antwerpen, 1933 - 2020
Publication
Antwerpen : J. Gerits, 1992
ISSN
0039-2324
Volume/pages
(1993.07/08), p. 659-660
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Review 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 25.04.2017
To cite this reference