Title
Wet van 25 maart 1999 betreffende de hervorming van de gerechtelijke kantons: overgangsbepalingenWet van 25 maart 1999 betreffende de hervorming van de gerechtelijke kantons: overgangsbepalingen
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Research group
Law Enforcement
Publication type
article
Publication
Antwerpen,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(2001/2002), p. 930-933
ISSN
1782-3463
vabb
c:vabb:146699
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle