Title
De wet van 4 mei 1999 tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen (B.S. 22 juni 1999) en de lasthebber ad hoc: een belangenconflict?
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Antwerpen ,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(2002/2003) , p. 1550-1551
ISSN
1782-3463
General
Noot onder Gent 1 maart 2002
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle