Publication
Title
Het beantwoorden van de conclusies van de niet-verschijnende partij overeenkomstig artikel 804, tweede lid Ger.W. en de eventuele heropening van de debatten
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2004
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(2004/2005), p. 396
Note
Noot onder Vred. Kortrijk 13 januari 2004
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference