Publication
Title
Europees recht in de kering: over winterbedding, potpolder en schorre: inaugurale rede bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in het Europees recht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de KUNijmegen
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : Kluwer Rechtswetenschappen, 2001
ISBN
90-5583-934-5
Volume/pages
80 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference