Title
**Ius est vigilantibus** in Europees perspectief: de handhaving van EG-recht: preadvies 40e Wetenschappelijk Congres Vlaamse Juristenvereniging
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
article
Publication
Antwerpen ,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(2001/2002) , p. 1287-1299
ISSN
1782-3463
vabb
c:vabb:146720
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle