Publication
Title
Over de kracht van kleine Nederlandse muizen: annotatie bij H.v.J., 19 februari 2002: Wouters e.a. t. Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, C-309/99
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Nederlands tijdschrift voor Europees recht. - 's-Gravenhage
Publication
's-Gravenhage : 2002
ISSN
1382-4120
Volume/pages
5(2002), p. 123-125
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference