Publication
Title
Schooleffectiviteit in het Vlaamse technisch en beroepssecundair onderwijs: een multivariate multilevelanalyse
Author
Language
Dutch
Source (book)
Onderwijs Research Dagen 2004, Utrecht, 9-11 juni 2004
Publication
s.l. : Universiteit Utrecht, 2004
ISBN
90-393-3748-9
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 06.05.2015
To cite this reference