Publication
Title
Europees Gemeenschapsrecht: werking en doorwerking
Author
Language
Dutch
Source (book)
Internationale aspecten in de verschillende rechtstakken van het recht: vormingsprogramma 2004-2005 / Orde van Advocaten van de Balie van Kortrijk, Departement Permanente Vorming en Opleiding
Publication
Brussel : Larcier, 2005
ISBN
2804419983
Volume/pages
p. 1-62
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference