Publication
Title
Europees mededingingsrecht voor ondernemingen: procedure en rechtsbescherming
Author
Language
Dutch
Source (series)
Artikelsgewijs commentaar handels- en economisch recht , 32
Publication
Antwerpen : Kluwer Rechtswetenschappen, 2005
ISBN
9055831301
Volume/pages
484 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.08.2020
To cite this reference