Publication
Title
Mededingingsregels voor ondernemingen naar Europees en Belgisch recht: achtergrond en rechtsvergelijkend overzicht
Author
Language
Dutch
Source (book)
Mededingingsrecht in kort bestek / Camerlinckx, Francis. - Antwerpen, 2006
Source (series)
Recht in kort bestek / Tilleman, Bernard. - Antwerpen; 6
Publication
Antwerpen : Intersentia, 2006
ISBN
905095524X
Volume/pages
p. 1-45
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference