Publication
Title
Vraaginductie in de tandheelkunde in België = Induction de la demande en médecine dentaire en Belgique
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Belgisch tijdschrift voor tandheelkunde. - Brussel
Publication
Brussel : 2006
ISSN
0775-0285
Volume/pages
61:4(2006), p. 251-267
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference