Title
Politiële en justitiële samenwerking in strafzaken in de Europese grondwet: op weg naar een meer eenvoudige, democratische, subsidiaire en efficiënte misdaadbestrijding op Europees niveau?
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
article
Publication
Antwerpen ,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(2005/2006) , p. 641-655
ISSN
1782-3463
vabb
c:vabb:146885
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle