Publication
Title
Politiële en justitiële samenwerking in strafzaken in de Europese grondwet: op weg naar een meer eenvoudige, democratische, subsidiaire en efficiënte misdaadbestrijding op Europees niveau?
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2005
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(2005/2006), p. 641-655
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.08.2020
To cite this reference