Publication
Title
Tussen armoedebeleid en beleidsarmoede: een retrospectieve en interventiegerichte analyse van de Vlaamse beleidspraktijk: proefschrift
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : Universiteit Antwerpen, Faculteit Politieke en Scoiale Wetenschappen, 2007
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 10.07.2013
To cite this reference