Publication
Title
Traxiale dynamometrie bij chronische lage rugpijn na arbeidsongevallen: belang van de evaluatie van het testgedrag
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Consilio manuque / Belgische Vereniging voor Verzekeringsraadsgeneesheren; Association belge des médecins-conseils d'assurances. - Winksele, 1974 - 1994
Publication
Winksele : 1993
ISSN
0770-3015
Volume/pages
20:1(1993), p. 13-19
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference