Publication
Title
De positie van politieke partijen over het vraagstuk van de multiculturele samenleving
Author
Language
Dutch
Source (book)
Politiek in de multiculturele samenleving. - Amsterdam, 2003
Source (series)
Beleid en maatschappij: jaarboek. - Amsterdam; 2003
Publication
Amsterdam : Boom, 2003
ISBN
90-5352-876-8
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 10.09.2014