Publication
Title
Taalontwikkelings- en leerstoornissen: een literatuuronderzoek in opdracht van het Rijksinstituut voor Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Author
Language
Dutch
Publication
S.l. : 2006
Volume/pages
154 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference