Publication
Title
Guido Dierickx over zestig jaar christen-democratie: ideologie moeilijjk in woorden te vatten
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tertio: christelijk opinieweekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2005
ISSN
1375-6796
Volume/pages
(2005.10.19), p. 8-9
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 24.02.2020
To cite this reference