Publication
Title
SAVER-LEAP: resultaten per deelsector: bijlage 1 bij SAVER-LEAP: scenario-analyses voor energiegebruik en emissies in de sector handel & diensten in Vlaanderen
Author
Language
Dutch
Source (series)
MIRA , 2006/04
Publication
Antwerpen : Universiteit Antwerpen, 2006
Volume/pages
110 p.
Note
General: Studie uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij, MIRA
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference