Publication
Title
Queeste naar memorie-en huishoudboekjes of privé-boekhoudingen (Denderstreek 17e-18e eeuw)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Dender-stam: tweemaandelijks informatieblad / Vlaamse Vereniging voor Familiekunde. Afdeling Aalst. - Erembodegem
Publication
Erembodegem : 2005
ISSN
1378-1391
Volume/pages
25(2005), p. 33-34
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference