Publication
Title
Welke specifieke voorzieningen treft de gezondheidszorg in Vlaanderen voor de Marokkaanse en Turkse migranten?
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Bareel: tijdschrift voor wie ten dienste staat van buitenlanders / Vlaams Overlegcomité Opbouwwerk Migratie. - Brussel
Publication
Brussel : 1993
ISSN
0773-5618
Volume/pages
14:53(1993), p. 11-14
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference