Publication
Title
Geloven in ideologie: Nederlandse christendemocraten en de vorming van de Europese Volkspartij
Author
Language
Dutch
Source (book)
Jaarboek 2005 / Rijksuniversiteit Groningen, Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen
Publication
Groningen : 2006
Volume/pages
p. 123-143
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference