Publication
Title
1174: Hendrik van Veldeke wordt de werktekst van zijn eigen Eneasroman ontstolen: de Franse hofliteratuur via het Maasland in het Duitse rijk
Author
Language
Dutch
Source (book)
Nederlandse literatuur, een geschiedenis / Schenkeveld-van der Dussen, M.A. [edit.]
Publication
Groningen : Nijhoff, 1993
Volume/pages
p. 6-11
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference