Publication
Title
Frank Brandsma (ed.): Lanceloet: de Middelnederlandse vertaling van de Lancelot en prose overgeleverd in de Lancelot-compilatie, Ps; 3 (vs. 10741-16263), met een inleidende studie over de entrelacement-vertelwijze
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde. - Leiden, 1881, currens
Publication
Leiden : 1994
ISSN
0040-7550
Volume/pages
110(1994), p. 149-153
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Review 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 29.08.2019
To cite this reference