Publication
Title
Melancholie doet mij zingen: enkele aspecten van de poëtica van het Gruuthuse-liedboek
Author
Language
Dutch
Source (book)
Stad van koopmanschap en vrede: literatuur in Brugse tussenmiddeleeuwen en rederijkerstijd / Oosterman, Johan [edit.]
Publication
Leuven : Peeters, 2005
ISBN
90-429-1564-1
Volume/pages
p. 41-57
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 29.08.2019
To cite this reference