Publication
Title
An Faems: Hier namaels seldijt bat verstaen: vertellerscommentaar in de Middelnederlandse ridderepiek
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Jaarboek van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. - Gent, 1972, currens
Publication
Gent : Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal-en Letterkunde, 2005
ISSN
0770-7762
Volume/pages
(2005), p. 133-137
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Review 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 29.08.2019
To cite this reference