Publication
Title
Wim van Anrooij, Dini Hogenelst & Geert Warnar (eds.): Der vaderen boek: beoefenaren van de studie der Middelnederlandsche letterkunde: studies voor Frits van Oostrom ter gelegenheid van diens vijftigste verjaardag
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Volkskunde : tijdschrift over de cultuur van het dagelijkse leven / Centrum voor Studie en Documentatie [Schilde] - Antwerpen, 1940, currens
Publication
Antwerpen : Standaard, 2006
ISSN
0775-3128
Volume/pages
107(2006), p. 87-89
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Review 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference