Publication
Title
Leefstijl en gezondheid: onderzoek naar gezondheidsgedrag bij jongeren in Vlaanderen en Nederland
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor sociale gezondheidszorg. - Amsterdam, 1983 - 1997
Publication
Amsterdam : 1993
ISSN
0920-0517
Volume/pages
8(1993), p. 30
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference