Publication
Title
Kwaliteitsvolle zelfevaluaties: resultaat en proces door de ogen van Vlaamse deskundigen?
Author
Language
Dutch
Source (book)
Zorgvuldig en veelbelovend onderwijs / Bosker, R. [edit.]
Publication
Groningen : GION, 2007
ISBN
90-6690-962-5
Volume/pages
p. 36-37
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.09.2013
To cite this reference