Publication
Title
Antwerpen: het Onze-Lieve-Vrouwepand: vernieuwingen in de kunsthandel
Author
Language
Dutch
Source (book)
Plaatsen van herinnering: Nederland van prehistorie tot Beeldenstorm / Blockmans, Wim [edit.]
Publication
Amsterdam : 2007
ISBN
978-90-351-2989-4
Volume/pages
p. 460-469
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference