Publication
Title
Liefde kent geen grenzen: een kwantitatieve en kwalitatieve analyse van huwelijksmigratie vanuit Marokko, Turkije, Oost Europa en Zuid-Oost Azië
Author
Language
Dutch
Publication
s.l. : OASeS, 2006
Volume/pages
275 p.
Note
General: Rapport in opdracht van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 23.12.2015
To cite this reference