Publication
Title
Ingeboekt - Over spreken gesproken! (bespreking van 3 recente leermiddelen met betrekking tot spreekvaardigheid: **Dixi!**, **Leren spreken** en **Spreek vaardig**
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Vonk : tijdschrift van de Vereniging voor het Onderwijs in het Nederlands. - Antwerpen, 1981 - 2011
Publication
Antwerpen : Vereniging voor het onderwijs in het Nederlands, 2000
ISSN
0770-2086
Volume/pages
30:5(2001)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 23.12.2015
To cite this reference