Publication
Title
Hoe "studenten/lesgevers NT2" open leren uitproberen: experimenteren met 3 open-leerpakeketten in "Didactiek Nederlands aan anderstaligen"
Author
Language
Dutch
Source (book)
Schoolleiding en begeleiding: begeleid zelfstandig leren: afl. 3
Publication
Mechelen : Wolters-Plantyn, 2002
ISBN
90-301-1583-1
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 23.12.2015
To cite this reference