Publication
Title
Het eeuwige leven van godsdienst en moraal? De keuzeplicht opnieuw beoordeeld
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiekrecht. - Brussel
Publication
Brussel : 1991
ISSN
0040-7437
Volume/pages
(1991), p. 565-580
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference