Publication
Title
Joost van den Vondel: Vorstelijcke warande der dieren waer in de zeden-rijcke philosophie, poëtisch, morael, en historiael, vermakelijck en treffelijck wordt voorghestelt
Author
Language
Dutch
Source (book)
Wonderlycke dieren op papier in de tijd van Plantin. - Antwerpen, 2007
Source (series)
Publicaties van het Museum Plantin-Moretus en het Stedelijk Prentenkabinet. - Antwerpen; 44
Publication
Antwerpen : Museum Plantin-Moretus, 2007
Volume/pages
p. 166-167
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 10.07.2013
To cite this reference