Publication
Title
Het nieuwe Belgische echtscheidingsrecht en de CEFL-beginselen inzake echtscheiding en alimentatie tussen gewezen echtgenoten
Author
Language
Dutch
Source (book)
Actuele ontwikkelingen in het familierecht
Publication
Nijmegen : Ars Aequi Libri, 2007
ISBN
978-90-6916-791-6
Volume/pages
p. 43-61
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference