Publication
Title
Genealogica & heraldica: handelingen van het 26e Internationaal Congres voor Genealogische en Heraldische Wetenschappen = Genealogica & heraldica: actes du 26e Congrès international des sciences généalogique et héraldique = Genealogica & Heraldica: proceedings of the 26th International Congress for Genealogical and heraldic Sciences
Author
Language
Multilingual
Publication
Brussel : Vlaamse Overheid - Agentschap RO - Vlaanderen - Onroerend Erfgoed, 2006
ISBN
90-403-0261-8
Volume/pages
475 p. : ill.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference