Title
Landtransportprijzen en de economische ontwikkeling van Brabant in de lange zestiende eeuw: een braakliggend stuk prijzengeschiedenisLandtransportprijzen en de economische ontwikkeling van Brabant in de lange zestiende eeuw: een braakliggend stuk prijzengeschiedenis
Author
Faculty/Department
Faculty of Arts. History
Research group
Centre for Urban History
Department of History
Publication type
article
Publication
Amsterdam,
Source (journal)
Tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis. - Amsterdam
Volume/pages
4(2007):2, p. 57-85
ISSN
1572-1701
vabb
c:vabb:147381
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle