Publication
Title
Landtransportprijzen en de economische ontwikkeling van Brabant in de lange zestiende eeuw: een braakliggend stuk prijzengeschiedenis
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis. - Amsterdam
Publication
Amsterdam : 2007
ISSN
1572-1701
Volume/pages
4:2(2007), p. 57-85
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference