Title
Het belang van informatiebronnen en de kwaliteit van de informatieverstrekking in België: het standpunt van de Belgische sell-side financiële analisten
Author
Faculty/Department
Faculty of Applied Economics
Publication type
bookPart
Publication
Deurne :Universitas, [*]
Source (book)
Liber amicorum ter ere van het pre-emeritaat van Carl Reyns. - Deurne, 2007
ISBN
978-90-337-0027-9
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle