Publication
Title
Professionaliteit, vertrouwen en integriteit: aanzet tot een ethiek van accountant
Author
Language
Dutch
Source (book)
Liber amicorum ter ere van het pre-emeritaat van Carl Reyns. - Deurne, 2007
Publication
Deurne : Universitas, 2007
ISBN
978-90-337-0027-9
Volume/pages
p. 195-202
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification Error report