Publication
Title
UFSIA of de UFSIA? Wat er voor een naam staat en wat erachter zit
Author
Language
Dutch
Source (book)
Liber amicorum ter ere van het pre-emeritaat van Carl Reyns. - Deurne, 2007
Publication
Deurne : Universitas, 2007
ISBN
978-90-337-0027-9
Volume/pages
p. 203-221
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference