Publication
Title
Beelden omtrent Turkse migrantenmeisjes bij Belgische leerkrachten: met bijzondere aandacht voor de onderwijssituatie in Turkije
Author
Language
Dutch
Source (book)
Beelden van migrantenkinderen bij leraren / Roosens, E. [edit.]
Publication
Brussel : Diensten voor Programmatie van het Wetenschapsbeleid, 1993
Volume/pages
p. 73-92
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference