Publication
Title
Frans in de derde graad van het basisonderwijs: onderzoek naar opvattingen van leerkrachten over **teacher efficacy** met betrekking tot het leergebied Frans
Author
Language
Dutch
Source (book)
Proceedings Vlaams Forum voor Onderwijsonderzoek, 1 december 2006
Publication
s.l. : 2006
Volume/pages
p. 43-45
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference