Publication
Title
Wel grammatica, niet zoals steeds: bespreking van "Welles nietes: didactische grammatica voor NT2-docenten"
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Les : tijdschrift voor lesgevers aan volwassen anderstaligen. - Amsterdam, 1982, currens
Publication
Amsterdam : 2004
ISSN
1381-8201 [print]
2468-9548 [online]
Volume/pages
22:128(2004)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference