Title
De bijbelvertaling in Middelnederlandse epistel- en evangeliepreken: "Wat wi verstaen bi deser"
Author
Faculty/Department
Faculty of Arts. Linguistics and Literature
Publication type
bookPart
Publication
Hilversum :Verloren, [*]
Source (book)
Middelnederlandse bijbelvertalingen. - Hilversum, 2007
Source (series)
Middeleeuwse studies en bronnen. - Hilversum; 102
ISBN
978-90-6550-964-2
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle