Publication
Title
In vitro productie van runderembryo's: een stand van zaken 10 jaar na de eerste OPU/IVP-kalveren in België
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Vlaams diergeneeskundig tijdschrift. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2007
ISSN
0303-9021
Volume/pages
76(2007), p. 283-292
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference