Publication
Title
Een analyse van het gedrag van rittenplanningsheuristieken voor een selektie van planningsproblemen met vrachtwagengebonden, klantgebonden en tijdgebonden randvoorwaarden
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : RUCA, 1994
Volume/pages
2 v.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 10.07.2013
To cite this reference